Lezingen

Lezingen

Iedere laatste vrijdag van de maand zijn er interessante lezingen.
Tijd: 20.00 tot 22.00  Welkom vanaf 19.30
De entree is (meestal) 10 euro. Dit is inclusief thee en koffie.
Graag tijdig opgeven via bellefleur@kpnmail.nl of 06-48575067

 

29 juni 2018  Lezing ‘Hoogsensitiviteit (HSP)’ door Renée Merkestijn
HSP life coach en healer www.reneemerkestijn.com 

Ongeveer 15-20% van de mensen heeft een zenuwstelsel dat gevoeliger voor prikkels is dan gemiddeld. Dit wordt hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit genoemd of aangeduid met HSP (Highly Sensitive Person) . De vier kenmerken van hoogsensitiviteit volgens Elaine Aron, de Amerikaanse psychologe die hoogsensitiviteit definieerde, zijn:
1) sensorische sensitiviteit (zintuiglijke gevoeligheid), 2) emotionele intensiteit,
3) diepgaande verwerking, 4) overprikkelbaarheid.

Overprikkelbaarheid betekent dat je zenuwstelsel teveel prikkels binnenkrijgt om te verwerken en je dan niet meer goed kan functioneren. Vaak gaat dit gepaard met stress en verhevigde overlevingsreacties.
Veel hooggevoelige mensen beseffen in eerste instantie niet dat ze hooggevoelig zijn. Ze kunnen zich daardoor ‘anders dan anderen’ voelen. Ze voelen zich regelmatig overbelast in hun dagelijkse leven. Maar hoogsensitiviteit is vooral een fijn iets, want HSP’s  ervaren en verwerken alles diepgaander, hun ervaringen gaan dieper. Deze manier van verwerken botst soms met de inrichting van de maatschappij, die hier wat minder rekening mee houdt, omdat zij is ingericht voor de grote groep. Dus kan je als HSP beter je eigen weg zien te vinden, jouw mooie kwaliteiten als uitgangspunt of referentiekader voor je leven gaan nemen.

Visie op hoogsensitiviteit 

Mijn visie is dat hooggevoelige mensen (hoogsensitief, HSP’s) zich bewust kunnen worden van hun unieke potentieel en vanuit plezier, kracht en vertrouwen een waardevolle en unieke bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

Omdat HSP’s zoveel prikkels ervaren en intense emoties kennen, alles diepgaand verwerken, zijn ze zich sterk bewust van hun aardse ervaringen,  zowel fysiek als energetisch. Sommigen zullen zich daardoor sterk met het aardse aspect bezighouden en zich hiermee identificeren. Anderen willen dit ontvluchten en identificeren zich liever met de spirituele dimensie. Het gaat erom dat je zowel je aardse (fysiek en energetisch) als spirituele kant kan laten samengaan. Bewustwording (hoger bewustzijn) en manifestatie (aardse vorm), gaan samen in ons dagelijkse leven. Je bent hier niet voor niets en je gevoeligheid heeft ook een reden.

Renée is erkend en gediplomeerd energetisch therapeute/healer, coach en counselor, masseur en docente, ingeschreven bij VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten), RBCZ/TCZ en CRBKO en een Quantum Touch geregistreerd beoefenaar.

 

 

 

 


28 september 2018
  Lezing ‘Het leven van de honingbij’ door Jan Bos (bijenvereniging B&O)

Imker Jan Bos uit Drachten neemt ons m.b.v. een beamer presentatie mee in de geheimen van een bijenvolk. Wat gebeurt daar allemaal? Hoe ontstaat een koningin en wat is precies een bijenzwerm. Wie geeft aan wat er moet gebeuren in de kolonie.
Wat zijn drachtplanten en waarom.
Het tweede deel gaat over meer algemene zaken wat het bijenvolk aangaat.
Het ontstaan van honing en waarom is het zo goed voor ons.
Welke producten levert een bijenvolk en wat zijn b.v. de gevaren…
Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

 

Geef een reactie