Lezingen

Lezingen

Iedere laatste vrijdag van de maand zijn er interessante lezingen.
Tijd: 20.00 tot 22.00  Welkom vanaf 19.30
De entree is (meestal) 10 euro. Dit is inclusief thee en koffie.
Graag tijdig opgeven via bellefleur@kpnmail.nl of 06-48575067

 

25 mei 2018  Lezing ‘familielijnen opschonen’ door Aafke Douma en Rob Heiligers

Aafke en Rob komen in hun energetisch werk geregeld mensen met klachten tegen waarbij de oorzaken te maken hebben met´familielijnen´. Behalve je fysieke genen kun je nogal wat meer meekrijgen van je vader en moeder. Denk aan waarden en normen, maar bijv. ook ervaringen van voorouders heel lang geleden. De energetische impact daarvan kan generaties lang (onbewust) doorspelen in het dagelijks leven van een familie.

Door deze familielijnen heldervoelend/-ziend/-horend/-wetend ´op te schonen´ wordt als het ware de angel uit het probleem gehaald, met meestal opvallend gezonde gevolgen voor alle familieleden. Een en ander sluit aan op bijv. de harmoniserende effecten van familieopstellingen en systemisch werk, en lijkt tegelijkertijd nog dieper te gaan naar oorspronkelijke oorzaken achter levensvragen.
www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl

Geef een reactie