Lezingen

Lezingen

Iedere laatste vrijdag van de maand zijn er interessante lezingen.
Tijd: 20.00 tot 22.00  Welkom vanaf 19.30
De entree is (meestal) 10 euro. Dit is inclusief thee en koffie.
Graag tijdig opgeven via bellefleur@kpnmail.nl of 06-48575067

 

30 juni 2017  ‘Het mysterie van de Bosnische Piramides’

door Aafke Douma en Rob Heiligers

Laat je verwonderen! Mediamieke ervaringen rond de piramides in Bosnië.
Wil je meer weten over deze wonderlijke plek? Reis je deze avond mee?
Mysterie en gezond verstand hand in hand!

Wat kan je verwachten tijdens deze interactieve lezing?
Aafke Douma en Rob Heiligers uit Groningen zullen verhalen over de inspirerende reis die ze
in 2016 en juni 2017 maakten naar de Bosnische ‘Vallei van de Piramides’, nabij Sarajevo.

Ja, op de Balkan staan piramides! Een is zelfs 220 m hoog, hoger dan die in Egypte.
En nee, er hebben daar nooit farao’s gewoond. Dus hoe kan dit en hoe zit dat?
Naast een inleiding over de piramides en het vertonen van foto’s en filmpjes
maken ze in geleide meditaties de verfijnde piramide-energieën voelbaar.
Zien, horen, voelen, weten…

Ontdekker (in 2005) dr. Sam Osmanagich nam Aafke en Rob een aantal uren mee in de uitgestrekte tunnels onder en naast de piramides. De lucht daar, 300 m diep onder de grond,
is zo fris als op een bergtop, en blijkt voor vele mensen een helende werking te hebben.

Aafke (helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderwetend) kreeg er als ‘Akashic Records reader’ glasheldere informatie door over de ‘multidimensionale ontstaansgeschiedenis’ van het gebied. In de dagen erna bezochten zij ook nog andere locaties met een bijzondere   energetische werking.

Een en ander werd door Rob uitgebreid beschreven in het blad VRUCHTBARE AARDE (dec.16), en staat ook in andere media zoals SPIEGELBEELD (mei17) en Bewustzijn Online (jan.17).

Vanuit hun NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei worden velen geholpen bij allerlei klachten, organiseren ze bijeenkomsten en workshops.
Ook begeleiden ze groepen in Bosnië. www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl

28 juli 2017  Lezing

25 augustus  Lezing ‘Het Medicijnwiel als levenskompas’ door Maarten Oversier

Wat hebben Indianen met reïncarnatietherapie te maken? Het Medicijnwiel is het fundament van menig Indiaanse cultuur. Het drukt een universele vier-eenheid uit, die zich voortdurend als een krachtenveld om èn in ons beweegt; het is een besef dat veel goeds kan doen, maar waarover we ‘van huis uit’ weinig meekrijgen. Het medicijnwiel is voor Maarten, als paragnost en reïncarnatie-therapeut een onmisbare raadgever geworden.

Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie
Maarten A. Oversier  
www.maartenoversier.nl
(Lid beroepsvereniging NVRT)

 

 

 

 

 

 

29 september Lezing ‘De 13 Oerkrachten’ door Jan Pieter Schreur

In een lezing afgestemd op het publiek en ondersteund met muziek, neem ik je mee op reis door de 13 Oerkrachten, de oorspronkelijke kleuren die het Universum bijeenhouden.

Ooit baden we allen samen in de Universele liefde van de bron. Er ontstond een verlangen te weten wie we zijn en we begonnen ons af te splitsen. Twaalf kleuren verlaagden van trilling en namen fysieke vorm aan om de perfecte droom van God en Godin te realiseren. Deze twaalf kleuren hebben zich op vele lagen verder afgesplitst tot uiteindelijk de verst mogelijke pool,
die van man en vrouw. Ze kwamen terecht op Aarde in de wereld van dualiteit.
Wij hebben allemaal een bepaalde kleur als oorsprong en het is ons doel en missie om in verschillende levens de andere elf kleuren te integreren zodat we de dertiende kleur worden; de Bron. Dit is het lange pad wat we hebben gewandeld sinds de oorsprong van onze ziel. In deze magische tijd van hereniging komen vele oude zielen weer samen om hun laatste kleuren te verzamelen om zo hun Legacy te vervullen en weer terug te keren naar ons Thuis…

Van oudsher behoren deze 13 oorspronkelijke kleuren vertegenwoordigd te worden op Aarde door de 13 Oerstammen waarvan de Friezen er één is. Maar op dit moment staan veel van deze rassen op het randje van de afgrond of hebben ze helemaal geen contact meer met hun oorsprong, kracht en wijsheid.  De geschiedenis zoals we die kennen is geschreven door de overwinnaars en klopt daarom maar voor de helft. Het is van belang dat de 13 Oerstammen hun rechtmatige plek krijgen zodat de verhaallijnen zich kunnen herstellen…

Tijdens de lezing worden er op een subtiel niveau energie in beweging gebracht die doortrilt in je leven. In een energetische overdracht maken we ons klaar voor een activatie die voor jezelf is, en tevens een collectieve taak vervuld. Het thema dient zich vaak op het laatste moment aan en is afhankelijk van de tijd en groep.

Jan Pieter Schreur, auteur van het Handboek voor de Nieuwe Aarde is een portaal van Aardse natuurwijsheid en galactische kennis. Op meerdere (innerlijke) reizen heb ik energie opgehaald uit verschillende hoeken van de wereld. Vanuit een nederige verbinding met de Christus, Grootmoeders, Grootvaders en de Spirituele Hiërarchie breng ik via sessies, lezingen, activaties en jaarprogramma’s nieuwe energieën op aarde met als doel; innerlijke eenwording en bevrijding van de sluiers der dualiteit. Ik schep een ruimte van helderheid en kaders waarin ieder zijn kracht kan ontdekken.”  www.tzolkinportal.com

24 november  Lezing/ workshop avond ‘Leefstijlen’ door Dolf Flinker

Geef een reactie