Lezingen

Lezingen

Iedere laatste vrijdag van de maand zijn er interessante lezingen.
Tijd: 20.00 tot 22.00  Welkom vanaf 19.30
De entree is (meestal) 10 euro. Dit is inclusief thee en
iets lekkers.
Graag tijdig opgeven via bellefleur@kpnmail.nl of 06-48575067

28 februari 2020  Lezing ‘Het wezen van water’ verborgen dimensies ontsluierd
door Theo Claassen.

Er lijkt momenteel geen onderwerp actueler dan water. Enerzijds zijn op veel plaatsen in de wereld een gebrek aan water met als gevolg o.a. bosbranden, en tegelijkertijd zijn er op andere plaatsen juist overstromingen met als gevolg o.a. bodemerosie. En in eigen land hebben we nu de open brief van Rutger Bregman: ‘Het water komt’.

Water is overvloedig aanwezig op Aarde; 70 % van haar oppervlak is ermee bedekt. En wij mensen bestaan naar gewicht voor 70 % uit water. Water verbindt ons meer met de aarde en de natuur dan we ons mogelijk bewust zijn. ‘Eén vreemd molecuul (H2O) verbindt ons met alles en iedereen om je heen en met de rest van het universum”, zo schrijft Alok Jha in zijn Waterboek. Water is de meest algemene stof op Aarde, maar toch (nog) zo mysterieus.

Door de gehele aardse evolutie en menselijke geschiedenis heen heeft water een hoofdrol gespeeld en doet dat nog steeds. In vrijwel alle (oude) mythen, religies en (traditionele) culturen is water onlosmakelijk onderdeel van zowel het aardse én het bovennatuurlijke leven. Ceremoniën met water zijn alom aanwezig. Water staat voor gnosis, kennis en wijsheid.
Leven ontstond in het water, samenlevingen vestigden zich aan het water, water is het universele oplosmiddel en heeft een groot zelfreinigend vermogen. Water is nederig, is zelf vormloos en geeft aan alles vorm. Pak het vast en het glipt je door de vingers.

Water is onderdeel van de kosmische orde, dat zich uit in maat, ritme en getal, in het grote en in het kleine. Zo boven, zo beneden. Bijzonder is dat esoterische aspecten van (de rol van) water ook in de materie, in de stof tot uiting komen. En omgekeerd. De in water aanwezige en zich weerspiegelende getallensymboliek (gematria) is ook elders ‘in het verborgene’ aanwezig. Dezelfde getallen, maten en ritmes van water komen voor in onder meer piramiden, stenen cirkels (Stonehenge, Calanais), de Maya-kalender en oosterse tempels.

Er zijn maar weinig wetenschappers die zowel de exoterische- als de esoterische kant van water willen of kunnen uitleggen. Theo Claassen zal tijdens de lezing beide bijzondere aspecten van water belichten. Nieuwsgierig geworden inmiddels? We zien je graag op 25 maart in Joure!

Theo Claassen heeft 37 jaar gewerkt als waterbioloog en als aquatisch ecoloog. Het Friese oppervlaktewater en de waterkwaliteit waren daarbij object van onderzoek, (herstel)maatregelen, beleid en beheer. Water werd en wordt daar niet anders dan als iets gewoon en alledaags beschouwd. Focus lag en ligt daarbij op wat in het water zit aan chemische stoffen en aan planten en dieren, klein en groot. Het water zelf, H2O, blijft daarbij buiten beeld. Die periode heeft hij afgesloten met het omvangrijke boek Een duistere geschiedenis opgehelderd. Daarna kon hij zich wijden aan ook de andere, esoterische en gnostische kant van water. Dat heeft geresulteerd in een even omvangrijk boek Het Wezen van Water – verborgen dimensies ontsluierd. Tijdens zijn lezing zal hij aan de hand van diverse illustraties een toelichting geven op dit nieuwe boek. Laat je verrassen, net zoals hij ervaren heeft tijdens het schrijven van dit standaardwerk.

Over zijn boek
Theo Claassen zijn unieke en goed leesbare boek is een geweldig inspirerend naslagwerk geworden, waarin zeer veel bijzondere aspecten van water aan bod komen.

Recensies
‘Tranen kreeg ik in de ogen toen ik dit boek zag. Zoals toen ik voor het eerst door een microscoop het leven in het water zag. Zo rijk, zo veelzijdig, zo onverwacht, zo mooi.
Ir. Maarten K. H. Gast, voormalig directeur Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

‘Een geweldige schatkamer, waarin het goud van de esoterie en het zilver van de water-wetenschap op kundige wijze met elkaar zijn vervlochten’.
Prof. mr. Hans Wessel, emeritus hoogleraar waterrecht en bestuur (River Basin Management) TU Delft


27 maart 2020  Lezing ‘Waarlijk tot bloei komen maakt gelukkig!’
door Michiel Koperdraat

De essentie van het bestaan zou je best expressie kunnen noemen. Alles groeit en bloeit of het nu gaat om een bloem, een stad, een zon, of een mens. Bestaan is in zekere zin synoniem aan expressief zijn. Alles drukt zich uit, op welke manier dan ook als uitdrukking van het Absolute zélf, in vormen en bewegingen, dus ook wij mensen. Zonder een zekere mate van bloei voelen we ons dan ook niet echt tot ons recht komen of kan het leven zelfs als zinloos worden ervaren. 
Voor volledige zelfexpressie is het nodig om innerlijk vrij te zijn en, als we dit niet in onszelf ervaren, die vrijheid te gaan realiseren. Hiervoor is het opdoen van zelfkennis van groot belang, want dan krijgen we zicht op onze talenten en op wat onze bloei in de weg staat. En we ontdekken hoe we onze eigen innerlijke ‘bloeiremmers’ liefdevol kunnen achterlaten. 
De spirituele filosofie (gericht op het realiseren van zelfkennis, bewust gewaar-zijn en duurzaam geluk) leidt ons naar zelfrealisatie.
Deze avond bespreken we belangrijke uitgangspunten die een heldere handleiding voor je kunnen worden om in je eigen tempo en autonoom tot zelfrealisatie in volle zelfexpressie te komen. 
Een goede vraag is: hoe passen we toe wat we over onszelf te weten komen? Hoe leidt spirituele informatie ons naar een werkelijk vrije geest die in zichzelf verankerd is, ook als het leven gaat tegenzitten? Wat kunnen we doen? En wat zouden we vooral moeten laten? 

Michiel Koperdraat (1956) is musicus, muziekdocent en filosoof, en vertelt graag over wat naar zijn ervaring van belang is op het gebied van innerlijke ontwikkeling en zelfrealisatie. Hij is vanaf 1980 actief in praktischwww.zelfkennis.nue spirituele filosofie en gaf vele jaren les aan studiegroepen. Dit innerlijke bevrijdingstraject gaat uit van de traditie van de Vierde Weg (Gurdjieff & Ouspensky) in combinatie met belangrijke Vedische uitgangspunten en Michiels ‘handleiding’ tot zelfrealisatie. 
Zie ook www.zelfkennis.nu en www.universana.nl
 


24 april 2020 Lezing Biologika ‘De 5 biologische natuurwetten’ door Enikö Papp.
Korte kennismaking met deze nieuwe kijk op ziekte.

Biologika, De Nieuwe Medicina, is een nieuw leervak. Het is natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes ontstaan en meer dan 35 jaar geleden ontdekt, door dr. Hamer. Deze revolutionaire ontdekking beschrijft de werking van de 5 biologische natuurwetten, die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel de veranderingen in ons lichaam ontcijferen.
Het is gebaseerd op de het gegeven dat wat er ook gebeurt met ons op fysiek niveau, op het niveau van het orgaan, is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen die is aangezet door een impact welke heeft zich afgespeeld in onze psyche of hoe wij het noemen: in onze gevoelswereld.
Door een onverwacht, onacceptabel bio-logisch conflict dat moet voldoen aan 5 concrete voorwaarden. De biologische natuurwetten onthullen daarmee voor het eerst in de geschiedenis de zinvolle doelen van onze ziekteprocessen.
Deze natuurwetten zijn vanuit Moeder Natuur ontstaan en niet door de mens bedacht. Ze gelden voor iedereen die op Aarde leeft, mens, dier en plant. Dus ook voor jou. Omdat het om wetmatigheden gaat hoef je er niet in te geloven. Het werkt bij iedereen op dezelfde manier, net zoals zwaartekracht, ook zonder dat jij het weet. Je kunt de werking en de logica van de wetten bij jezelf en bij anderen checken.

Tijdens deze Biologika inspiratielezing krijg je een korte kennismaking met de 5 biologische natuurwetten – de basis van deze nieuwe paradigma – en vele praktijkvoorbeelden om een eerste feeling te krijgen met hoe de biologische natuurwetten werken, oftewel waarom wij ziek worden. Je zult versteld staan hoe banaal eenvoudig en logisch ziektes ontstaan en vooral waarom ze ontstaan. Na deze paar uren zul je in staat zijn om vervolgens bij jezelf en je geliefden te checken hoe het werkt. Na deze inspiratieavond is gezondheid geen geheim meer! Deze bijzondere ontdekking zal je leven voor goed positief veranderen.

Ben jij er ook klaar voor om 180 graden anders te leren kijken naar ziektes omdat:

  • jouw lichaam geen fouten maakt wanneer het ziek wordt
  • een fysieke (of geestelijke) verandering (=ziekte) zinvol is
  • genezing een logisch proces is
  • je invloed kan hebben op je eigen herstel

DAN IS DEZE LEZING IETS VOOR JOU! Voel je welkom in deze compleet andere realiteit
waar jij meester wordt van je eigen gezondheid. Zie ook www.biologikanederland.nl


29 mei 2020 Lezing ‘Het leven van de honingbij’ door Karin Akkerman

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.